Våra mest populära sökningar:

CH24 Wishbone Chair för barn

Konkurrencebetingelser og -vilkår

Arrangøren af denne konkurrence er Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S, CVR-nr. 26236231 (herefter kaldet “Carl Hansen”), Hylkedamvej 75, DK-5591 Gelsted, Danmark.

Tävlingsvillkor för webblansering i Sverige

1. Arrangör av den här tävlingen är Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S, momsreg.nr 26236231 (nedan kallat ”Carl Hansen”), Hylkedamvej 75, DK-5591 Gelsted, Danmark.

 

2. Tävlingen börjar 2024-04-02 och avslutas 2024-04-28.

 

3. Tävlingen är öppen för alla som har fyllt 18 år och är bosatta i Sverige, med undantag för medarbetare i Carl Hansen-koncernen, personer som är involverade i planerandet eller genomförandet av tävlingen samt dessas familjemedlemmar. När vinnaren kontaktas ska han/hon kunna uppvisa dokumentation som styrker att han/hon är över 18 år.

 

4. Varje person får endast delta i tävlingen en gång. Alla ytterligare anmälningar utesluts ur tävlingen.

 

5. Carl Hansen tar inget ansvar för anmälningar som går förlorade, försenas, skickas till fel adress, är ofullständiga eller inte kan levereras eller tas emot p.g.a. tekniska eller andra orsaker.

 

6. Deltagande i tävlingen kan endast ske online eller i Carl Hansens butiker. En förutsättning för deltagande i tävlingen är att deltagaren samtidigt anmäler sig till Carl Hansens nyhetsbrev. Deltagaren kan alltid avregistrera sig från nyhetsbrevet genom att klicka på länken i nyhetsbrevet.

 

7. Inget köp krävs för deltagande i tävlingen.

 

8. Vinsten utgörs av en CH24 Wishbone Chair för barn (ek, tvål, papperssnöre, naturflätning) med ett sammanlagt värde på SEK6.251 ,- frakt ingår.

 

9. Vinsten kan inte bytas mot andra varor eller kontanter. Carl Hansen förbehåller sig rätten att ersätta vinsten med motsvarande vara av samma eller högre värde om den utlovade vinsten eller delar av det blir otillgänglig.

 

10. Vinnaren utses slumpmässigt av Carl Hansen bland alla kvalificerade deltagare den 2024-04-29.

 

11. Carl Hansens val av vinnare är slutgiltigt.

 

12. Carl Hansen ansvarar inte för eventuella skador och förluster eller eventuellt missnöje som kan uppstå genom ditt deltagande i tävlingen, ditt mottagande av vinsten eller om du inte utses till vinnare.

 

13. Carl Hansen kommer att kontakta vinnaren via e-post den 2024-04-29. Om vinnaren inte svarar inom 14 dagar efter att ha mottagit meddelande om detta, förlorar han/hon sin rätt till vinsten och Carl Hansen har rätt att utse en ny vinnare. Den nya vinnaren är också skyldig att svara inom ovan nämnda tidsfrist. Om en vinnare avvisar priset har Carl Hansen rätt att utse en ny vinnare.

 

14. Det kan dröja 2–3 veckor innan vinsten levereras (vid längre leveranstid avtalas detta i mer detalj mellan mottagaren och Carl Hansen). Vinsten levereras endast inom Sverige. Mottagaren är skyldig att lämna ytterligare uppgifter vid behov.

 

15. Carl Hansen förbehåller sig rätten att helt eller delvis och efter eget gottfinnande ändra, annullera, avsluta eller skjuta upp tävlingen om företaget bedömer att tävlingen inte kan genomföras i enlighet med dessa villkor eller tillämpliga lagar och regler, i händelse av virus, programvarufel eller obehörigt mänskligt intrång, vid skälig misstanke om fusk eller andra orsaker som ligger utanför Carl Hansens rimliga kontroll och kan förstöra eller påverka tävlingens administration, säkerhet eller opartiskhet eller det normala tävlingsförloppet. Varken Carl Hansen eller dess dotterbolag eller närstående bolag kan hållas ansvariga för förhållanden, omständigheter, förluster, fel eller förseningar som beror på händelser som ligger utanför deras rimliga kontroll.

 

16. Vid eventuell handling, försummelse, händelse eller omständighet som Carl Hansen inte rimligen kan förväntas ha kontroll över och som förhindrar Carl Hansen att uppfylla dessa villkor ansvarar Carl Hansen inte för bristande eller försenat fullgörande av sina skyldigheter.

 

17. Eventuella tvister som uppstår till följd av tävlingen ska avgöras enligt tillämplig dansk lag och överlämnas till Odenses domstolsväsende (Retten i Odense).

 

18. Genom ditt deltagande i tävlingen intygar du att du har läst och förstått dessa villkor och accepterar att omfattas av dem. Om du bryter mot något av dessa villkor utesluts du automatiskt från tävlingen.

 

19. Den här tävlingen sponsras, stöds eller administreras inte av Facebook och är inte kopplad till Facebook på annat sätt.

 

Användning av dina personuppgifter

20. Vid deltagande i tävlingen uppger deltagaren sitt namn, sin e-postadress och/eller sitt telefonnummer samt uppgift om kön för Carl Hansen. Carl Hansen behandlar dessa personuppgifter i syfte att genomföra tävlingen och uppfylla dessa tävlingsvillkor. Alla personuppgifter behandlas enligt Carl Hansens personuppgiftspolicy, som finns på Carl Hansens webbplats: https://www.carlhansen.com.

 

21. Utöver det som anges i punkt 20 kommer vinnarens/vinnarnas personuppgifter att behandlas i syfte att leverera vinsten/vinsterna. Om ytterligare personuppgifter uppges i samband med anmälan till Carl Hansens nyhetsbrev kommer dessa uppgifter att behandlas enligt vår personuppgiftspolicy som finns på Carl Hansens webbplats: https://www.carlhansen.com.

 

22. Mer information om Carl Hansens behandling av dina personuppgifter, bland annat om hur du drar tillbaka ditt samtycke, finns på Carl Hansens webbplats, https://www.carlhansen.com. Du kan också skicka ett e-postmeddelande till webshop@carlhansen.dk. Mer information om dina rättigheter och vår behandling av personuppgifter finns i vår personuppgiftspolicy.

 

Senest opdateret: 02.04.2024

Dansk designFri leverans*5 års garanti

När du väljer en produkt från Carl Hansen & Søn får du mer än bara en möbel. Du blir en del av en lång och stolt tradition av vackert och karaktäristiskt hantverk, där ingenting lämnas åt slumpen. Vi är världens största tillverkare av möbler i design av Hans J. Wegner och tillverkar dessutom verk av kända designmästare som Arne Jacobsen, Børge Mogensen, Ole Wanscher, Kaare Klint, Poul Kjærholm, Bodil Kjær och Tadao Ando. Carl Hansen & Søn representerar över 100 år av dansk designhistoria och våra möbler säljs över hela världen.

*Vid köp över SEK 699

Behöver du hjälp?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad!


Kundservice

Kundtjänst

Köpvillkor

Beställning

Ångerrätt

Garanti

Personuppgifter

Cookies

Kontakt

+45 63 13 26 62

webshop@carlhansen.dk

Öppettider

Måndag - fredag ​​8:00-15:30

Carl Hansen & Søn har certifierats med den danska märkningen för säker e-handel, e-mærket, vilket innebär att du kan känna dig trygg när du handlar hos oss.