Våra mest populära sökningar:

Integritetspolicy

Syftet med Carl Hansen & Søns integritetspolicy är att förklara hur vi som personuppgiftsansvarig samlar in och använder de personuppgifter du efterlämnar när du besöker carlhansen.com i samband med sökning, köp av varor eller annat.

Carl Hansen & Søn A/S i korthet

Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S, CVR-nr 26236231, (”Carl Hansen & Søn”, ”vi” eller ”oss”) behandlar personuppgifter om kunder och användare av vår webbplats, www.carlhansen.com, i enlighet med riktlinjerna och kraven i dataskyddsförordningen (GDPR) och den danska dataskyddslagen.

Syftet med denna integritetspolicy är att informera om hur vi som personuppgiftsansvarig samlar in och behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter i detta avseende.

Om du har några frågor om integritetspolicyn, eller om du vill utöva dina individuella rättigheter enligt nedan, kan du kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan:

Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S,
Hylkedamvej 77, Lunge Bjerge
5591 Gelsted, Danmark

E-post: webshop@carlhansen.dk
Tel.: +45 63 13 26 72

 

Typer av personuppgifter

I samband med att du använder och handlar på vår webbplats samlar vi in allmänna personuppgifter, däribland ditt namn, e-postadress, telefonnummer, adress och betalningsinformation.

Vi samlar endast in de personuppgifter som du själv ger till oss.

Syftet med Carl Hansen & Søns behandling av dina personuppgifter

Vår behandling av dina personuppgifter görs i syfte att upprätta, upprätthålla och avsluta kundrelationen, inklusive i syfte att utföra konkreta beställningar. Vi behandlar därför personuppgifter i följande syfte:

 • Leverans av våra produkter och tjänster
 • Registrering i våra IT-system
 • Betalning, fakturering och bokföring
 • Marknadsföring av våra produkter och tjänster
 • Anmälan till nyhetsbrev
 • Kundservice och support samt
 • Övrig kommunikation

Den rättsliga grunden för Carl Hansen & Søns behandling av dina personuppgifter

Den rättsliga grunden för Carl Hansen & Søns behandling av allmänna personuppgifter som rör dig grundar sig på

 • vår skyldighet att uppfylla eller ingå ett avtal om att leverera våra produkter och tjänster (dataskyddsförordningens art. 6.1 b)

 • vår skyldighet att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal om att leverera våra produkter och tjänster ingås (dataskyddsförordningens art. 6.1 b)

 • våra skyldigheter enligt gällande lag, såsom behandling av personuppgifter avseende korrekt redovisning enligt bokföringslagen osv. (dataskyddsförordningens art. 6.1 c), eller

 • våra legitima intressen i (i) att säkerställa adekvat registrering, betalning, fakturering, redovisning, kundtjänst och support, daglig kommunikation samt (ii) att marknadsföra våra produkter och tjänster (dataskyddsförordningens art. 6.1 f)

I de fall vår behandling av dina personuppgifter inte kan utföras enligt ovanstående behandlingsgrunder kommer vi att inhämta ditt samtycke, varefter vår behandling av dina personuppgifter kommer att baseras på detta (dataskyddsförordningens art. 6.1 a). Detta gäller särskilt när vi använder personuppgifterna för att målinrikta vår marknadsföring via appar, sociala medier, internet och andra digitala kanaler som beskrivs i vår samtyckestext här. 

Vem delar vi personuppgifter med?

Carl Hansen & Søn kommer endast att lämna ut personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs ovan, eller om vi enligt gällande lag är skyldiga att lämna ut personuppgifterna.

I vissa fall lämnas personuppgifter till personuppgiftsbiträden som utför arbetsuppgifter på uppdrag av Carl Hansen & Søn. Dessa personuppgiftsbiträden innefattar 1) plattformsleverantörer, 2) system- och värdtjänstleverantörer, 3) finansinstitut och leverantörer av betalningslösningar för internethandel samt 4) tredje parter som skickar ut elektroniskt marknadsföringsmaterial på uppdrag av Carl Hansen & Søn.

Dessa personuppgiftsbiträden får emellertid endast tillgång till och behandlar personuppgifter på uppdrag av Carl Hansen & Søn i enlighet med våra uttryckliga instruktioner och i syfte att uppfylla specifika ändamål som anges i ett skriftligt databehandlingsavtal mellan oss och personuppgiftsbiträdet.

 

Överföring av personuppgifter till tredjeländer

Vi strävar efter att dina personuppgifter ska lagras inom EU och EES. Vi använder oss emellertid av leverantörer som behandlar dina personuppgifter i eller från länder utanför EU/EES. 

I den mån personuppgifter överförs till tredjeländer säkerställer Carl Hansen & Søn en adekvat skyddsnivå när vi ingår standardiserade EU-avtal med mottagaren av uppgifterna, eller genom att säkerställa att mottagarna minst

 • omfattas av särskilda certifieringsmekanismer, eller
 • är ”säkra” tredjeländer som godkänts av EU-kommissionen.

Lagringstid

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka uppgifterna samlades in.
Personuppgifter som samlats in i samband med beställning lagras i upp till 5 år efter det senaste kontakttillfället, såvida inte en längre lagringsperiod krävs enligt tillämplig lag, eller på grund av pågående eller potentiella anspråk och tvister med kunden.

Om bokföringslagen eller liknande kräver lagring av personuppgifter raderas dessa 5 år efter utgången av det aktuella räkenskapsåret.

Dina rättigheter

Du kan när som helst begära tillgång till, rättelse och radering av dina personuppgifter. Dessutom kan du begränsa vår behandling av dina personuppgifter, invända mot behandlingen och utöva din rätt att få och överföra dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (rätten till dataportabilitet).

Om du har samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna ovan. En återkallelse kommer dock inte att påverka behandlingen av personuppgifter som ägde rum före återkallandet.

Du kan även läsa mer om dina rättigheter i Datatilsynets information om registrerades rättigheter. Informationen finns på Datatilsynets webbplats (www.datatilsynet.dk).

Klagomål till Datatilsynet

Denna integritetspolicy kommer att uppdateras och ändras regelbundet, bland annat när så krävs på grund av lagändringar och förändringar i praxis på dataskyddsområdet. Därför bör du regelbundet uppdatera dig om ändringar i integritetspolicyn.

Senast uppdaterad

Datum för den senaste ändringen av integritetspolicyn: 26 mars 2021

Dansk designAutentisk upplevelseUpp till 5 års garanti*

När du väljer en produkt från Carl Hansen & Søn får du mer än bara en möbel. Du blir en del av en lång och stolt tradition av vackert och distinkt hantverk där inget har lämnats åt slumpen. Vi är världens största tillverkare av Hans J. Wegners möbler, och tillverkar även möbler av ansedda möbelformgivare som Arne Jacobsen, Børge Mogensen, Ole Wanscher, Kaare Klint, Poul Kjærholm, Bodil Kjær och Tadao Ando. Carl Hansen & Søn representerar över 100 år av dansk designhistoria och våra möbler säljs över hela världen.

 

*Inomhusmöbler 5 års garanti. Utomhusmöbler 2 års garanti.

Behöver du hjälp?

Spara 15 % på ditt nästa köp. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad!


Kundservice

Kundtjänst

Köpvillkor

Beställning

Ångerrätt

Garanti

Personuppgifter

Cookies

Kontakt

+45 63 13 26 62

webshop@carlhansen.dk

Öppettider

Måndag - fredag ​​8:00-15:30

Carl Hansen & Søn har certifierats med den danska märkningen för säker e-handel, e-mærket, vilket innebär att du kan känna dig trygg när du handlar hos oss.