VEDLIGEHOLDELSESGUIDE

GENERELT OM MASSIVE TRÆMØBLER FRA CARL HANSEN & SØN

Møbler fra Carl Hansen & Søn er designet og produceret til at holde i generationer. Få derfor størst mulig glæde og længst mulig levetid ud af dine møbler ved at behandle dem korrekt. Når massive træmøbler vedligeholdes korrekt og udsættes for dagslys vil træet med tiden udvikle sig og opnå en smuk patinering. Da træ er et levende naturprodukt, vil farveforskelle og naturlige vækster samt aftegninger i det færdige møbel kunne forekomme. 

Massivt træ er et levende materiale som påvirkes af dagslys og luftfugtighed. For et massivt træbord ligger den ideelle relative luftfugtighed mellem 30 og 60 %. 

Et massivt træmøbel bør derfor ikke placeres for tæt på varmekilder som brændeovne eller radiatorer. 

Massivt træ påvirkes og udtørres desuden af direkte sollys. Begge faktorer medvirker til en meget lav relativ fugtighed, som kan medføre revnedannelse, og bør derfor undgås. 

Da dagslys modner træet er det desuden vigtigt at være forsigtig med permanente placeringer af diverse genstande på massivt træ, f.eks. fade, vaser og lysestager, da de kan medføre uønskede farveforskelle under modningen som efterfølgende vil være vanskelige at udjævne.

SÆBEBEHANDLEDE MØBLER

Jævnlig vedligeholdelse af sæbebehandlede massivt træ er både nemt og effektivt. Man opnår det bedste resultat ved at sæbebehandle inden ibrugtagelse og derefter hver 4-6 uge, alt afhængig af placering og anvendelse, da jævnlig behandling vil øge overfladens naturlige modstandsdygtighed.

Ved sæbebehandling af egetræsmøbler må sæbeblandingen ikke være for kraftig, da sæben kan gå i forbindelse med garvesyren i egetræet og farve det mørkt.

SÆBEBEHANDLINGEN FORETAGES PÅ FØLGENDE VIS:

Inden træsæben påføres, slibes møblets overflade let med slibesvampen, som begge findes i Carl Hansen & Søns plejesæt.

Ryst flasken med sæbeopløsningen, og påfør dette med en tør klud/svamp i årernes retning på hele møblet.

Ved sæbebehandling af et træmøbel er det vigtigt at behandle alle overflader, for at undgå uens udtørring, da ulige afgivning af fugt i træet kan medføre unødvendige revnedannelser og skævheder på møblet.

Vent herefter ca. 10 minutter.

Efterfølgende aftørres møblet for eventuel overskydende sæbe med en ren svamp eller klud - hårdt opvredet i varmt vand. 

Anvend aldrig opvaskemiddel. 

Lad møblet tørre. 

Efter sæbebehandlingen er der ikke yderligere behov for anvendelse af f.eks. olie eller voks.

Det kan ske, at træet rejser sig efter de første sæbebehandlinger. Anvend da en slibesvamp eller fint sandpapir (korn 180 eller 240) til at slibe hele møblet. Slib altid i årernes retning. Efter at have slebet møblet er det nødvendigt at give møblet endnu en sæbebehandling.

Daglig pleje foretages med en ren blød klud opvredet i lunkent vand. Undgå at anvende nogen former for rengøringsmidler eller kemikalier på møblerne. Anvend heller aldrig ståluld på møblerne.

Når træsæben er brugt kan du købe en ny ved din nærmeste Carl Hansen & Søn flagshipstore eller forhandler.

OLIEBEHANDLEDE MØBLER

Jævnlig vedligeholdelse af oliebehandlede træmøbler er nemt og på lang sigt meget effektivt. 

For at opnå det mest optimale resultat anbefaler vi at man oliebehandler sine møbler 2-4 gange årligt. 

OLIEBEHANDLINGEN FORETAGES PÅ FØLGENDE VIS:

Rengør først hele møblet med en ren klud opvredet i rent varmt vand. Lad herefter møblet tørre. 

Inden olien påføres, slibes møblets overflade let med slibesvampen, som findes i Carl Hansen & Søns plejesæt.

Påfør olien fra plejesættet på en ren hvid klud eller svamp. Hæld den ikke direkte på træet.

Påfør olien i årernes retning i et jævnt fint lag. Det er vigtigt at behandle hele overfladen på møblet.

Endetræet på kanterne bør i den tørre tid (vinter) behandles ekstra hyppigt, for at undgå udtørring med revnedannelse til følge.

Lad olien tørre i ca. 2 timer og fjern herefter eventuelt overskydende olie med en ren tør klud.

Hvis der er ridser i møblet kan disse slibes nænsomt. Det er vigtigt at slibe i træets åreretning med anvendelse af den vedlagte slibesvamp eller med fint sandpapir korn 240.

Skal man selv anskaffe sig en slibesvamp, skal det være min. korn 180.

Efter slibning skal møblet altid tørres efter med en ren tør klud, for at fjerne støvrester. Herefter gives det en oliebehandling som beskrevet ovenfor.

Daglig rengøring foregår med en blød klud opvredet i rent varmt vand. Undgå at anvende rengøringsmidler eller nogen former for kemikalier på møblerne.

Ulige afgivning af fugt i træet kan medføre unødvendige revnedannelser og skævheder på bordpladen, hvorfor vi anbefaler at vedligeholde både over- og underside på samme måde.

OBS! Vær opmærksom på, at klude eller svampe som har været brugt til at oliebehandle med kan selvantænde, hvorfor disse altid skal opbevares i en lufttæt metal- eller glasbeholder. Dette gælder også, hvis kluden smides ud.

LAKEREDE MØBLER

Jævnlig vedligeholdelse af lakerede overflader er nem og lige til. Møblet kan dagligt tørres af med en blød klud opvredet i rent lunkent vand. Da lakken lukker overfladen på træet vil bordet ikke på samme vis som sæbe- eller oliebehandlede overflader blive påvirket af dagslys.

Møblet vil dog stadig kunne tage farve med tiden og vi anbefaler, at man udviser forsigtighed ved placering af fade, lysestager og lignende. Vi anbefaler ikke brug af rengøringsmidler eller andre former for kemikalier på træet.

GLAS

Ved den regelmæssige rengøring af glas er det nok at rengøre overfladen med rent vand. Det anbefales at bruge en svamp eller en blød, trevlefri klud til dette. Med et let tryk kan det meste snavs fjernes. Sørg for at rengøre glasfladen på en stor flade, ikke kun stedvist.

Til at fjerne fedt (fingeraftryk osv.) kan desuden anvendes almindeligt glasrens. 

Undlad at bruge skurende, ætsende, syreholdige eller alkaliske rengøringsmidler, da disse kan angribe glasoverfladen og forårsage ridser. 

Overskydende vand kan fjernes med en svamp eller en klud. Derefter kan glasset poleres tørt med en mikrofiberklud. Hvis vand i længere tid påvirker glasoverfladen, kan der dannes kalkpletter. Derfor er det bedst at tørre efter hurtigst muligt.

LAMINAT

Laminat kræver normalt ingen speciel vedligeholdelse. Møblet kan nemt rengøres på daglig basis ved brug af laminatrens. Laminatrens kan desuden købes hos din nærmeste Carl Hansen & Søn forhandler. 

Til den daglige rengøring anbefales følgende: 

Spray laminatrens direkte på overfladen i et jævnt fint lag.

Lad produktet virke et par minutter.

Tør efterfølgende hele møblet af med en fugtig klud.

Tør møblet efter med en ren og tør klud. 

Skulle laminatrensen ikke være tilstrækkelig ved vanskeligere pletter anbefales det at hælde koncentreret rengørings- eller opvaskemiddel direkte på området, hvorefter der tørres efter med en fugtig klud. 

Det anbefales, at man efterfølgende vasker møblet gentagne gange med rent vand.   

Anvendes aggressive rengøringsmidler bør de først afprøves på et mindre synligt sted, da de kan medføre misfarvninger på møblet. Efter rengøring bør overfladen vaskes efter med rent vand flere gange. 

Visse kemikalier, stærkt farvende frugtsaft og lignende kan misfarve overfladen, hvis de sidder i længere tid og bør derfor fjernes hurtigst muligt. Streger efter spritskrivere fjernes lettest med sprit, og blyantstreger med viskelæder. 

Det frarådes at benytte slibende materialer som ståluld, skurepulver eller lignende.   

Brun sæbe og sæbespåner er heller ikke velegnet til rengøring af laminat, da det efterlader en hinde, der gør overfladen mat. Denne hinde kan dog fjernes igen med anvendelse af et universelt rengøringsmiddel opløst i varmt vand.

PAPIRGARN

Papirgarnet der anvendes er lavet af papir fra bæredygtige skove. Papirgarnet får en let voksbehandling som ekstra beskyttelse mod pletter. Alt papirgarn er biologisk nedbrydeligt og kan afbrændes. Vi anvender tre forskellige farver papirgarn; natur, sort og hvid. Det naturlige papirgarn er fremstillet af ubleget papir, mens det sorte papirgarn indfarves og det hvide afbleges. 

Vi anvender ikke genbrugspapir til vores papirgarn da farveforskellen i genbrugspapir er for stor.   

VEDLIGEHOLDELSE:

Papirgarn kræver normalt ingen eller meget let vedligeholdelse, da det stærke papirgarn er designet til at holde i årevis. Hvis man ønsker at friske sædet op, kan man aftørre sædet med en hårdt opvredet klud dyppet i en neutral sæbeopløsning uden farve. Det anbefales dog ikke at gøre dette for ofte, da det kan slide unødvendigt på papirgarnet.

Carl Hansen & Søns papirgarn er behandlet med et tyndt lag voks, der hjælper med at forhindre pletter. Misfarvning af papirgarnet kan dog opstå ved spild af kraftige væsker, f.eks. rødvin, frugtsaft eller stærkt farvet mad, på sædet. 

Hvis uheldet er ude, er det bedste at gøre, at fjerne så meget af væsken som muligt med en hårdopvredet blød klud. Pas på ikke at gnide væsken længere ind i papirgarnet, men dup i stedet forsigtigt på det udsatte område. Benyt aldrig opvaskemiddel på flet. 

Ligesom andre møbler kan især de hvide flettede sæder, men også sæderne i natur papirgarn, misfarves af kraftigt farvede stoffer, f.eks. et par nye cowboybukser. Ønsker man at gardere sig mest muligt mod dette, anbefales det at anvende en hynde i sædet. Naturmaterialet er dog designet til at patineres smukt og naturligt over tiden. 

Papirgarn er et naturligt køligt, komfortabelt og modstandsdygtigt materiale. Det kan holde i mange år og kan erstattes eller repareres af en dygtig fletter, hvis det bliver nødvendigt.

TEKSTILER

Jævnlig rengøring og vedligeholdelse af polstrede møbler er vigtig for at bibeholde møbelstoffets udseende samt forlænge dets levetid. Støv og snavs kan over tid få møbelstoffer til at ændre farve samt fremme slid. Det medvirker desuden til et dårligt indeklima, og forringer ligeledes de brandhæmmende egenskaber i møbelstoffet. Det er derfor vigtigt at vedligeholde og rengøre sine polstrede møbler jævnligt.

ALMINDELIG RENGØRRING:

Vi anbefaler, at man støvsuger polstrede møbler ofte (evt. ved halv kraft) og helst hver uge.

Møbelstoffer af polyuretan aftørres med en ren tør eller fugtig klud eller støvsuges med blød børste.

PLETFJERNING:

Hvis uheldet er ude opnår man det bedste resultat ved at bearbejde pletten omgående.

Pletter fra tyktflydende eller faste stoffer (som fx stearin og tyggegummi), skrabes mest muligt af med en sløv kniv eller spartel før videre behandling.

En indtørret plet kan støvsuges for løse partikler før den bearbejdes videre.

Hvis det drejer sig om spildte væsker, suges væsken op med en absorberende ren klud før den bearbejdes videre.

Pletter, som ikke er fedtholdige, fjernes i første omgang ved skånsom dupning med en ren, fnugfri klud eller en svamp opvredet i rent, varmt vand. Pletten bearbejdes fra yderkant og ind mod midten. Fedtpletter kan fjernes med hertil egnede pletfjerningsmidler. Vi anbefaler altid, at produkterne afprøves på et mindre synligt sted før de anvendes på det udsatte område.

Der må ikke gnides hårdt på stoffet, da det kan forårsage hvidslidning eller beskadigelse på luv.

For at undgå skjolder på mikrofibrene i møbelstoffet anbefales det at tørre stoffet med en føntørrer efter endt rengøring. Det er vigtigt, at møbelstoffet er helt tørt inden møblet igen tages i brug.

Vær forsigtig med brug af opløsningsmidler, idet disse kan opløse underliggende polstermaterialer. Anvend desuden ikke ufortyndede rensemidler, blegemidler, ammoniak og sæbe beregnet til hårde overflader på møbelstoffer.

VEDLIGEHOLDELSE AF LØSE HYNDER:

Hvor der er løse hynder er det en god idé at bytte rundt på hynderne fra tid til anden, så hynderne udsættes for et ensartet slid.

Hynder med dun skal rystes jævnligt under brug for at sikre en jævn fordeling af dun i hynden og opretholde hyndens form.

RENSNING & IMPRÆGNERING:

Generelt gælder det, at møbler udsat for et normalt erhvervsmæssigt brug bør renses 2-3 gange årligt. Møbler i private hjem behøver typisk ikke rensning ligeså ofte.

Møbelstoffer af bomuld er ofte imprægneret. Imprægneringen er dog ikke permanent, da den slides af i takt med at møblet anvendes samt ved rengøring, hvorfor det anbefales at genimprægnere møblet efter rens.

Vi anbefaler ikke imprægnering af uldne møbelstoffer, da uld i sig selv er smudsafvisende.

Aktiv og regelmæssig vedligeholdelse fjerner snavs før det aflejres i møbelstoffet og beskadiger fibrene. Korrekt vedligeholdelse og regelmæssig rensning kan forlænge møblets levetid væsentligt.

Du kan forhøre dig hos din nærmeste Carl Hansen & Søn forhandler om muligheden for at købe et imprægneringsprodukt til hjemmebrug. Husk at lægge nøje mærke til den anbefalede anvendelse heraf og følge den angivne brugsvejledning.

LÆDER

Vi anbefaler, at man så vidt som muligt, undgår at placere lædermøbler i direkte sollys og tæt ved varmekilder som radiatorer eller brændeovne. Støvsug jævnligt dine lædermøbler med en blød børste og undgå brug af rengøringsmidler samt brugen af skarpe genstande.

Carl Hansen & Søn benytter lædervarianterne SIF, Thor, Loke og kernelæder. Læs mere om vedligeholdelse og rengøring af de enkelte lædertyper nedenfor. 

SIF er anilin læder. Anilin læder er lavet af rå huder af højeste kvalitet. Læderet har som udgangspunkt en helt naturlig nøgen overflade, hvor alle naturmærker som eks. insektmærker m.m. er synlige. 

Det understreger læderets unikke karakter og tilfører rustik charme til det eksklusive læder. Læderets naturlige overfladestruktur er bevaret, og derfor er læderet åndbart, hvilket gør læderets siddekomfort optimal. Tidens tand, lysest påvirkning og brugen af møblet giver læderet sin helt egen karakter og flotte patina.

Thor er semianilin læder, der har fået en let overfladefinish. Behandlingen gør læderet mere modstandsdygtigt, nemmere at vedligeholde og sikrer en god slidstyrke. Læderet har samme naturlige look, som kendetegner anilin læder og en rigtig god siddekomfort.

RENGØRING AF SIF & THOR:

Bliver det nødvendig med kraftig rengøring, anbefales en opløsning af kogt vand og milde, naturlige sæbespåner af god kvalitet.

1. Brug en halv deciliter sæbespåner til en liter vand. Pisk sæbespånerne i det varme vand til de er helt opløst.

2. Når vandet har stuetemperatur, skal skummet arbejdes ind i læderet med en blød klud. Det er vigtigt, at man kun anvender skummet fra opløsningen og at læderet ikke gennemvædes.

3. Når møblet er tørt, poleres læderet efter med en blød bomuldsklud.

Kernelæder har samme egenskaber som SIF og vedligeholdes på samme måde

Loke er fuldkorrigeret dækfarvet læder med en ensartet overflade, der har fået en overfladebehandling, hvilket gør læderet meget slidstærkt. Dækfarvet læder er blødt og behageligt og det har kun få synlige naturmærker. Det er nemt at vedligeholde og er praktisk og stærkt, når det behandles korrekt.

Til den daglige vedligeholdelse anbefales en ren blød klud oprevet i lunkent vand.

METAL / RUSTRFRIT STÅL / CHROME / PULVERLAKERET STÅL

Emner i rustfri, krom eller lakeret stål aftørres/rengøres med sæbevand og en hårdt opvreden klud.

Små ridser i rustfri stål kan fjernes ved at slibe let med en fin slibesvamp beregnet til metal. Husk altid at følge stålets sliberetning.