GARANTI- OCH REKLAMATIONSRÄTT

Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S, Hylkedamsvej 77, DK-5591 Gelsted lämnar garanti som omfattar produktions-, konstruktions- och materialfel på sålda produkter enligt följande:

  • Vid köp av trädgårdsmöbler (oavsett om dessa används inomhus eller utomhus) lämnas 2 års garanti från leveransdatum.
  • Vid köp av PK1 Chair lämnas 2 års garanti från leveransdatum.
  • Vid köp av inomhusmöbler lämnas 5 års garanti från leveransdatum, förutsatt att möblerna endast används inomhus. Vid annan användning upphör garantin att gälla.
  • Vid köp av tillbehör och andra inredningsartiklar och inredningstillbehör lämnas 2 års garanti från leveransdatum.  

Om kunden upplever fel och defekter hos en köpt produkt under ovanstående garantiperiod ska kunden reklamera snarast möjligt och inom rimlig tid. Om reklamationen är berättigad är Carl Hansen & Søn skyldig att leverera, reparera eller byta ut produkten eller de relevanta delarna hos produkten efter eget gottfinnande och på egen bekostnad. Om Carl Hansen & Søn kan åtgärda felet genom reparation eller utbyte inom rimlig tid innebär det att Carl Hansen & Søn har fullgjort alla sina skyldigheter enligt denna garanti. I detta fall har kunden inte rätt till ytterligare ersättning. 

Den här garantin gäller inte skador eller fel orsakade av:

– Slitage.

– Skador och handlingar orsakade av yttre faktorer som Carl Hansen & Søn inte ansvarar för, däribland felaktig användning, bristande eller felaktigt underhåll eller felaktig förvaring i strid med Carl Hansen & Søns rekommendationer.

– Material från tredje part som använts på varan, eller ändringar av varan utan föregående godkännande från Carl Hansen & Søn.

– Mer intensiv eller onormal användning av varan än vad som rimligen kan förväntas i samband med normalt privat bruk.

– Dramatiska temperaturväxlingar eller exponering för ovanliga förhållanden eller tillstånd som strider mot Carl Hansen & Søns rekommendationer. 

Naturliga variationer som förekommer i trä och läder kan inte betraktas som ett fel eller en brist, och Carl Hansen & Søn garanterar ingen färgbeständighet eller matchning av färger, ådring, texturer eller ythårdhet hos dessa material. 

Reklamationer enligt den ovan beskrivna garantin ska göras snarast möjligt och inom 30 dagar efter det att felet/defekten har konstaterats. Reklamationen ska göras skriftligen till Carl Hansen & Søns kundtjänst på webshop@carlhansen.dk. I ämnesraden ska ordet ”Reklamation” och ordernumret anges. 

Ovanstående garanti påverkar inte konsumentens lagstadgade rättigheter.

DANSK DESIGN

5 ÅRS GARANTI

FRI LEVERANS

När du väljer en möbel från Carl Hansen & Son får du mer än bara en möbel. Du får en stolt tradition av vackert och förstklassigt hantverksarbete där inget har lämnats åt slumpen och allt har utvecklats utifrån en stark kärlek till design och till hantverkets historia. Vi är världens största tillverkare av möbler i design av Hans J. Wegner och framställer även möbler skapade av ansedda möbeldesigner som Arne Jacobsen, Børge Mogensen, Ole Wanscher, Kaare Klint, Poul Kjærholm, Bodil Kjær och Tadao Ando. Carl Hansen & Søn representerar mer än 100 år av dansk designhistoria och våra möbler säljs i hela världen. 

Behöver du hjälp?