ÅNGERRÄTT

Som konsument har du 14 dagars ångerrätt när du handlar hos oss.

Ångerrätten löper ut 14 dagar efter den dag du mottar din vara. Om du har beställt flera varor i samma köp men dessa levereras var för sig löper ångerrätten ut den dag du mottar den sista varan.

Om du vill ångra ditt köp ska du informera oss om detta innan ångerrätten löper ut. Du kan skicka ett e-postmeddelande till webshop@carlhansen.dk eller använda returformuläret som levereras tillsammans med följesedeln och som du även hittar här

Du kan inte ångra köpet genom att neka att ta emot varan utan att samtidigt meddela oss.

Ångra en del av ett köp 
Om du har köpt flera varor hos oss kan du returnera en eller flera varor även om de har köpts som en beställning. 

Retur 
Om du ångrar ditt köp ska du returnera varan till Carl Hansen & Søn så snabbt som möjligt och senast 14 dagar efter det datum du meddelade oss att du vill utnyttja ångerrätten. Tidsfristen anses ha hållits om du returnerar varan innan dessa 14 dagar har passerat. 

Du står själv för alla direkta kostnader i samband med returnering av varan och det är du som bär risken för varan under returtransporten. Returkostnaderna beräknas uppgå till högst ca 600 kr. 

Vi kontaktar dig för att boka upphämtning med ett transportföretag som vi väljer. Du kommer att kontaktas via telefon för att bestämma en specifik upphämtningstid.

Återbetalning av köpesumman 
Om du ångrar ditt köp återbetalar vi hela det belopp vi har erhållit från dig, inklusive fraktkostnader (dock inte extraavgifter om du har valt en annan leveransform än den billigaste standardleverans som vi erbjuder). Återbetalning görs utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar efter det datum du informerar oss om att du vill ångra köpet. 

Du står dock för eventuella försämringar av produktens värde som beror på att varan har hanterats på ett annat sätt än vad som varit nödvändigt för undersökning av dess karaktär, egenskaper och funktion. Du kan därmed förlora hela eller delar av köpesumman, och storleken på det belopp du kan få tillbaka beror på varans kommersiella värde.

Originalförpackningen har ofta stor betydelse för våra möjligheter att sälja våra produkter på nytt, och ett skadat eller kasserat emballage kan därför minska varans värde och därmed dina möjligheter att få tillbaka hela köpesumman vid retur. Vi rekommenderar därför att du alltid skickar tillbaka varan i originalförpackningen.

Om inget annat har avtalats görs återbetalning med samma betalningsmetod som du använde vid köpet. Vi tar inte ut några avgifter för återbetalning.

Vi kan hålla inne betalningen tills vi har mottagit varan i retur eller tills du har skickat dokumentation som styrker att du har returnerat varan, beroende på vad som infaller först. 

Returer skickas till:
Carl Hansen & Søn Møbelfabrik 
Hylkedamsvej 77
5591 Gelsted
Danmark

Vi tar endast emot paket som skickas direkt till denna adress.