PERSONDATA POLITIK

Formålet med Carl Hansen & Søns persondatapolitik er at forklare hvordan vi, som databehandler, indsamler og anvender de personoplysninger, du efterlader dig, når du besøger carlhansen.com i forbindelse med søgning, køb af varer eller andet

Kort om Carl Hansen & Søn A/S

Carl Hansen & Søn er en danskejet virksomhed, som har til formål at drive produktionsvirksomhed med fremstilling, markedsføring og salg af designmøbler og livstilsprodukter, herunder salg via carlhansen.com og vores butikker.

Oplysninger om CHS
Carl Hansen & Søn holding A/S, CVR: 26900921
Carl Hansen & Søn retail A/S, CVR: 32317375
Carl Hansen & Søn møbelfabrik A/S, CVR: 26236231

Formålene med og retsgrundlaget for Carl Hansen & Søns behandling af dine personoplysninger

Carl Hansen & Søn indsamler oplysninger om brugerne på følgende måde:

  • Ved at brugeren selv afgiver oplysninger via carlhansen.com ved køb og kundeoprettelse, herunder navn, adresse, telefon nr. mv. 
  • Ved brug af cookies på carlhansen.com
  • Ved tilmelding til nyhedsbrev

Vi indsamler kun de personoplysninger om dig, som du selv afgiver til os.

Vores behandling af dine personoplysninger sker på grundlag af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. 

Behandlingen af dine personoplysninger sker således på baggrund af samtykke eller for at opfylde en kontrakt med dig, jf. artikel 6, stk. 1, litra a) og litra b) i databeskyttelsesforordningen. 

Carl Hansen & Søn benytter og overfører dine personoplysninger til følgende databehandlere og underdatabehandlere, som behandler og opbevarer dine personoplysninger i det omfang det er relevant for at kunne behandle og levere din ordre:

1) Platformsleverandører, 2) System- og hostingudbydere, samt 3) Pengeinstitutter og udbydere af betalingsløsning til internethandel.

Vi bestræber os på, at dine personoplysninger opbevares indenfor EU og EØS. 

Carl Hansen & Søn benytter sig imidlertid af leverandører, der behandler dine personoplysninger i eller fra lande uden for EU og EØS. 

Det drejer sig om leverandører, som er beliggende i følgende lande: USA. 

Vi kan oplyse, at de pågældende leverandører enten har tilsluttet sig EU-US Privacy Shield, eller at Carl Hansen & Søn og leverandøren har indgået EU’s Standard Contractual Clauses.

Personoplysningerne bruges først og fremmest til at levere varer til dig. Dernæst bruger vi personoplysningerne til at målrette vores markedsføring via apps, sociale medier, internet og andre digitale kanaler som beskrevet i vores samtykketekst her. 

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er relevant i forhold til det formål, de blev indsamlet til. Personoplysninger som er indhentet i forbindelse med en ordreafgivelse gemmes i 5 år af både regnskabsmæssige årsager jf. Bogføringsloven samt pga. vores 5 års garanti politik. 

Retten til at trække samtykke tilbage

Du kan til enhver tid trække dit samtykke om at vi må indsamle og anvende dine persondata tilbage. 

Såfremt du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke frem mod tidspunktet for tilbagetrækningen.

 

En tilbagetrækning af dit samtykke har det derfor først virkning fra dette 

Dine rettigheder

Såfremt vores behandling af dine personoplysninger er omfattet af databeskyttelsesforordningen, har du en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os på webshop@carlhansen.dk

1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig

2. Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet

3. Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

4. Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

5. Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Såfremt din indsigelse er berettiget, sørger vi for at stoppe behandlingen af dine personoplysninger. 

6. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde hvorpå vi behandler dine personoplysninger.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

GRATIS LEVERING

DANSK DESIGN

5 ÅRS GARANTI

Når du vælger et møbel fra Carl Hansen & Søn, får du mere end bare et møbel. Du får en stolt tradition for smukt og markant håndværksarbejde, hvor intet er overladt til tilfældigheder, og alt er udviklet med den største kærlighed til design og håndværkets historie. Vi er verdens største producent af møbler designet af Hans J. Wegner, og fremstiller også møbler skabt af anerkendte møbeldesignere som Arne Jacobsen, Børge Mogensen, Ole Wanscher, Kaare Klint, Poul Kjærholm, Mogens Koch, Bodil Kjær og Tadao Ando. Carl Hansen & Søn repræsenterer mere end 100 års dansk designhistorie og vores møbler forhandles verden over. 

Har du brug for hjælp?