STOFGRUPPE 1

Kanvas til Safaristolen. Vær opmærksom på, at farven på kanvas kan variere.