Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til Carl Hansen & Søn, Hylkedamvej 75, 5591 Gelsted, tlf. nr. 6612 1404, e-mail: webshop@carlhansen.dk

Jeg/vi meddeler herved, at jeg/vi ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores købsaftale om følgende varer levering af følgende tjenesteydelser. 

Bestilt den:

Modtaget den:

Vare/produkt(er)

Oplys salgsordre nummer:

Forbrugerens navn(e):

Forbrugerens adresse:

Dato:

Forbrugerens underskrift: 
(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)