Vores mest populære søgninger:

CH24 Børne Y-stol

Konkurrencebetingelser og -vilkår

Konkurrencebetingelser og -vilkår:

1. Arrangøren af denne konkurrence er Carl Hansen & Søn Møbelfabrik A/S, CVR-nr. 26236231 (herefter kaldet “Carl Hansen”), Hylkedamvej 75, DK-5591 Gelsted, Danmark.

 


2. Konkurrencen begynder d. 02.04.2024 og slutter d. 28.04.2024.

 

3. Konkurrencen er åben for alle over 18 år, der er bosiddende i Danmark, med undtagelse af medarbejdere i Carl Hansen-koncernen, eller enhver anden person, der er involveret i tilrettelæggelsen eller gennemførelsen af konkurrencen, samt medlemmer af disses husstande. Når vinderen bliver kontaktet, skal denne kunne fremvise dokumentation for at være over 18 år.

 

4. Hver person kan kun deltage i konkurrencen én gang. Enhver yderligere tilmelding vil ikke indgå i konkurrencen.

 

5. Carl Hansen frasiger sig ansvaret for tilmeldinger, der går tabt, forsinkes, fejldirigeres, er ufuldstændige eller ikke kan leveres eller indtastes pga. enhver teknisk eller anden årsag.

 

6. Tilmelding til denne konkurrence kan alene ske online eller i Carl Hansens butikker. Deltagelse i konkurrencen er betinget af, at deltageren samtidig tilmelder sig Carl Hansens nyhedsbrev. Deltageren kan altid afmelde sig nyhedsbrevet ved at klikke på linket i nyhedsbrevet.

 

7. Deltagelse i konkurrencen er ikke betinget af køb.

 

8. Konkurrencens præmie er en CH24 Børne Y-stol (Eg, olie, papirgarn, naturflet) til en samlet værdi af DKK 3,995.00,- inklusiv fragt. 

 

9. Præmien kan ikke ombyttes til andre varer eller kontanter. Carl Hansen forbeholder sig retten til at erstatte præmien med tilsvarende varer af samme eller højere værdi, såfremt den annoncerede præmie eller dele af den skulle blive utilgængelig.

 

10. Vinderen udvælges tilfældigt af Carl Hansen blandt alle de kvalificerede deltagere den 29.04.2024.

 

11. Carl Hansens udvælgelse af den vindende deltager er endelig.

 

12. Carl Hansen påtager sig intet ansvar for beskadigelse, tab, skade eller skuffelse, der måtte overgå dig som følge af din deltagelse i konkurrencen, din accept af præmien eller hvis du ikke bliver udvalgt som vinder.

 

13. Carl Hansen vil kontakte vinderne pr. e-mail d. 29.04.2024. Hvis vinderen ikke svarer inden 14 dage efter at have modtaget meddelelse herom, mister vinderen retten til præmien, og Carl Hansen vil have ret til at udpege en ny vinder. Den nye vinder er ligeledes forpligtet til at svare inden ovennævnte frist. Hvis en vinder afviser præmien, har Carl Hansenret til at udpege en ny vinder.

 

14. Levering af præmien kan tage 2-3 uger (ved forlænget leveringstid vil dette aftales nærmere mellem modtager og Carl Hansen). Præmien kan kun leveres i Danmark. Modtageren er forpligtet til at opgive yderligere information ved behov.

 

15. Carl Hansen forbeholder sig ret til helt eller delvist at ændre, annullere, afslutte eller suspendere konkurrencen efter eget skøn, hvis virksomheden vurderer, at konkurrencen ikke kan afholdes som angivet i nærværende vilkår og betingelser eller i overensstemmelse med gældende love og regler, i tilfælde af en virus, softwarefejl eller uautoriseret menneskelig indgriben, begrundet mistanke om snyd eller af enhver anden årsag, der ligger uden for Carl Hansens rimelige kontrol og kan ødelægge eller påvirke administrationen, sikkerheden og uvildigheden eller det normale forløb af konkurrencen. Hverken Carl Hansen, dets datterselskaber eller associerede selskaber kan holdes ansvarlig for forhold, omstændigheder, tab, fejl eller forsinkelser, der skyldes begivenheder uden for deres rimelige kontrol.

 

16. Hvis en handling, forsømmelse, hændelse eller omstændighed opstår, som Carl Hansen ikke med rimelighed kan forventes at have kontrol over, og som forhindrer Carl Hansen i at opfylde disse vilkår og betingelser, vil Carl Hansen ikke være ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af sine forpligtelser.

 

17. Enhver tvist, der udspringer af konkurrencen, skal afgøres efter gældende dansk ret, og eventuelle tvister skal indbringes for Retten i Odense.

 

18. Med din deltagelse i konkurrencen tilkendegiver du at have læst og forstået disse vilkår og betingelser og accepterer at være underlagt dem. Overtræder du nogen af disse vilkår og betingelser, udelukkes du automatisk fra konkurrencen.

 

19. Denne konkurrence hverken sponsoreres, støttes eller administreres af eller er tilknyttet Facebook på anden vis.

 

Anvendelse af dine personlige oplysninger:

20. Ved deltagelse i konkurrencen afgiver deltagerne navn, e-mailadresse og/eller telefonnummer samt oplysning om køn til Carl Hansen. Carl Hansen behandler disse personoplysninger med henblik på at gennemføre konkurrencen og opfylde disse konkurrencebetingelser. Alle persondata behandles i henhold til Carl Hansens persondatapolitik, som kan læses på Carl Hansens website: https://www.carlhansen.com.

 

21. Ud over som angivet i pkt. 20 vil vinderens/vindernes persondata blive behandlet med henblik på levering af præmien/præmierne. I tilfælde, hvor yderligere persondata er blevet afgivet i forbindelse med tilmeldingen til Carl Hansens nyhedsbrev, vil disse oplysninger blive behandlet i overensstemmelse med vores persondatapolitik, som kan læses på Carl Hansens website: https://www.carlhansen.com.

 

22. Du kan finde yderligere oplysninger om Carl Hansens behandling af dine persondata, herunder om, hvordan du trækker dit samtykke tilbage, på Carl Hansens website, https://www.carlhansen.com, eller ved at sende en e-mail til webshop@carlhansen.dk. Yderligere informationer om dine rettigheder og vores behandling af persondata kan findes i vores persondatapolitik.

Senest opdateret: 02-04-2024

Dansk designGratis levering*Op til 5 års garanti**

Når du vælger et produkt fra Carl Hansen & Søn, får du mere end blot et møbel. Du bliver del af en lang og stolt tradition for smukt og karakteristisk håndværk, hvor intet er overladt til tilfældighederne. Vi er verdens største producent af møbler designet af Hans J. Wegner og producerer desuden værker af anerkendte designmestre som Arne Jacobsen, Børge Mogensen, Ole Wanscher, Kaare Klint, Poul Kjærholm, Bodil Kjær og Tadao Ando. Carl Hansen & Søn repræsenterer over 100 års dansk designhistorie, og vores møbler sælges over hele verden.

*Ved køb over 499 DKK
**Indendørsmøbler 5 års garanti. Outdoor møbler 2 års garanti

Har du brug for hjælp?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og hold dig opdateret!


Kundeservice

Kundeservice

Levering

Returnering

Handelsbetingelser

Garanti

Persondata

Cookies

Kontakt

+45 66 12 14 04

webshop@carlhansen.dk

Åbningstider

Mandag - fredag 8:00-15:30

Carl Hansen & Søn er e-mærket, hvilket er din garanti for en tryg handel.